Tarcza Antykryzysowa: poradnik dla przedsiębiorców

Tarcza Antykryzysowa: poradnik dla przedsiębiorców

Przekazujemy Państwu przygotowane przez doradców AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu we współpracy z Centrum Promocji Biznesu opracowanie «COVID-19 a Tarcza Antykryzysowa: Formy wsparcia i inne rozwiązania dla przedsiębiorców».

Zapraszamy do pobrania PORADNIKA.

W przystępny sposób zostały w nim przedstawione rozwiązania przewidziane w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji odpowiednio z dnia 31 marca 2020 r. i 16 kwietnia 2020 r.

Dodatkowo wprowadzone zostały do publikacji założenia tzw. Tarczy Finansowej, zrealizowanej za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju. Zagadnienia te zostały opracowane na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

W publikacji znajdziecie Państwo informacje dotyczące:

  • Form wsparcia dla przedsiębiorców (duże przedsiębiorstwa, MŚP, mikroprzedsiębiorcy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz zleceniobiorcy)
  • Ułatwień dla spółek
  • Tarczy Antykryzysowej – prawa podatkowego (podatki dochodowe, podatek od towarów i usług oraz inne podatki
  • Pozostałych form wsparcia – dla różnych sektorów
  • Zasiłków opiekuńczych (zmiany w zakresie zasiłku opiekuńczego i zasiłku opiekuńczego rolników)