kapituła_ikona-01

Kapituła

Kapituła XXI edycji

Skład kapituły:

 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Urząd Marszałkowski
 • Jerzy Cypryś – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Urząd Marszałkowski
 • Dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 • prof. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna
 • Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla
 • Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowa Wola
 • Marcin Zaborniak – Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Witold Mrozek – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Barbara Kiełt – Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie
 • Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 • Mariusz Bednarz – Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Marcin Górski – Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej
 • Roman Dec – Dyrektor Regionu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw Bank PeKaO S.A. Region Południowo-Wschodni
 • Piotr Kubas – Dyrektor Centrum Bankowego dla Firm Bank PeKaO S.A
 • Jerzy Guniewski – Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie
 • Wincenty Kulpa – Dyrektor Banku PeKaO S.A. Oddział w Kolbuszowej
 • Łukasz Gajdowski – Prezes Zarządu Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 • Krzysztof Ślęzak – Dyrektor ds. Rozwoju Regionu Centrum Medyczne Medyk
 • Wojciech Trzaska – Członek Zarządu Uzdrowisko Rymanów S.A.
 • Ewa Papiewska-Borkowska – Dyrektor ZUS Oddział w Rzeszowie
 • Renald Partyka – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Ryszard Kapusta – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli
 • Radosław Ostrowski – Wspólnik Zarządzający Axelo Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k.
 • Beata Rapa – Dyrektor Banku Gospodartwa Krajowego Region Podkarpacki
 • Aleksander Waśko – Dyrektor Bank PKO BP I Odział w Rzeszowie
 • Sławomir Kozioł – Dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Rzeszowie Banku PKO BP S.A.
 • Radomir Stasicki – Rzecznik Praw Konsumentów Urząd Miasta Rzeszowa
 • Adam Sidor – Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarno Epidemiologiczny w Rzeszowie
 • Kamil Szymański – Prezes Zarządu CWK Operator G2A Arena
 • Krystyna Sołek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • Przemysław Tejkowski – Prezes Zarządu Polskie Radio RZESZÓW
 • Ryszard Pajura – Wydawca Obserwator Lokalny
 • Artur Wilgucki – Redaktor Naczelny Życie Podkarpackie
 • Rafał Nieckarz – Prezes Zarządu Tygodnik Nadwiślański
 • Adam Cyło – Gospodarka Podkarpacka.pl
 • Józef Matusz – Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Rzeszowie
 • Lilla Witkowska – Prezes Zarządu Wydawnictwa „Sztafeta” Sp. z o.o.
 • Stanisław Bartman – Prezes Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej
 • Wiesław Polek – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Urszula Pilch – Kierownik Zespołu Firm Banku PKO BP I Oddział Rzeszów
 • Robert Pieszczoch – Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
 • Karolina Bartkowska-Mazur – Dyrektor oddziału SanBank Nadsański Bank Spółdzielczy w Rzeszowie

Kapituła dokonuje oceny firm biorących udział w Konkursie, kontroluje jego przebieg, wyłania grupy firm nominowanych do oceny finałowej, wskazuje firmy do wizytacji, przyznaje i wręcza nagrody konkursowe oraz opracowuje zmiany regulaminowe kolejnych edycji Konkursu.