Poznaj organizatorów

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Centrum Promocji Biznesu przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

Sekretariat Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej

Funkcję Sekretariatu Konkursu pełni Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie. Sekretariat administruje konkursem, poprzez:

  • zorganizowanie systemu przyjmowania zgłoszeń firm i obsługi konkursu,
  • ocenę merytoryczną zgłoszeń i kompletności przedłożonej dokumentacji,
  • stałą obsługę techniczną i finansową firm uczestników Konkursu,
  • prowadzenie prac organizacyjnych całości Konkursu i gali finałowej.

Kontakt:

Centrum Promocji Biznesu
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów
tel./fax (17) 85 25 646
e-mail: png@rze.pl
www.cpb.rze.pl