O sytuacji mikro i małych firm

O sytuacji mikro i małych firm

19 kwietnia na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja dotycząca „Raportu o sytuacji mikro i małych firm”.

Jej organizatorem był Roman Dec – Dyrektor Regionu MŚP, Antoni Magdoń – Dyrektor Regionu PBD Banku Pekao S.A. oraz Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego. W spotkaniu wziął także udział Prezes Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu były technologie cyfrowe w mikro i małych firmach. Słowa powitania do przybyłych gości skierował Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, który podkreślił znaczącą rolę mikro i małych firm dla rozwoju gospodarczego regionu. W trakcie spotkania odbyły się także warsztaty prowadzone przez Google na temat internetowego niezbędnika przedsiębiorcy ? rzecz o 9 narzędziach, które przydadzą się marketingowo przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. O odpowiedzialnym MŚP, czyli, że to ludzie tworzą firmy i technologie mówił w swym wystąpieniu dr Mieczysław Bąk z Biura programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

„Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce” jest publikowany corocznie przez Bank Pekao w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy firm zatrudniających poniżej 50 osób (99% wszystkich aktywnych firm w Polsce). Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (66 grup powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro i małe firmy). Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych. Każdego roku wybierany jest temat specjalny raportu. Tematem specjalnym były już fundusze unijne, e-gospodarka, eksport, innowacje oraz firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne dotyczące mikro i małych firm, jak również perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.