Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A.

Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A.

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. to uznany na całym świecie producent wysokiej jakości materiałów ogniotrwałych – zasadowych i glinokrzemianowych. Są one kluczowym elementem konstrukcyjnym pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach.

Oferta ZMR S.A. to tysiące produktów spełniających światowe standardy. Firma dysponuje rozbudowanym parkiem maszynowym oraz własną linią do topienia surowców, co pozwala na optymalizację procesu produkcyjnego oraz szybką i elastyczną realizację zamówień. Kompleksowość oferty opiera się na dostarczaniu szerokiego spektrum zasadowych wyrobów ogniotrwałych wytwarzanych w Ropczycach oraz wyrobów krzemionkowych i glinokrzemianowych produkowanych w wydziale zamiejscowym Spółki w Chrzanowie. Spółka stale doskonali procesy wytwarzania i technologie, dostosowując je do indywidualnych potrzeb użytkowników. Firma posiada własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego szeregi zasila wykwalifikowana kadra. W Ropczyckim CBR wdrażane są innowacyjne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Spółka zapewnia swoim klientom szeroki zakres usług, który oprócz produkcji materiałów ogniotrwałych obejmuje zaawansowany inżyniering oraz serwis przed i po instalacyjny.

Zakłady Magnezytowe współpracują z wysoko wyspecjalizowanymi firmami inżynieryjnymi z różnych branż oraz swoją spółką zależną Ropczyce ENGIRNEERING, realizując kompleksowe, szyte „na miarę” projekty inwestycyjne. Należą one do najbardziej skomplikowanych i wymagających, gdyż oprócz wysokiej jakości ceramiki ogniotrwałej wymagają prac projektowych, inżynieryjno-montażowych i serwisowych.

ZMR S.A, będąc firmą lokalną, poszczycić się może współpracą z globalnymi koncernami we wszystkich obsługiwanych przez nią segmentach rynku, tj. w hutnictwie żelaza i stali, przemyśle metali nieżelaznych, w przemyśle cementowo-wapienniczym, odlewnictwie oraz w przemyśle szklarskim, jednocześnie skutecznie konkurując z największymi globalnymi producentami materiałów ogniotrwałych.

Jesteśmy jednym z największych lokalnych pracodawców, aktywnie angażującym się w działalność społeczną. Nasza więź zarówno z regionem, jak i z jej mieszkańcami jest bardzo silna, gdyż nasi pracownicy pochodzą głównie z Ropczyc i okolic. W pełni utożsamiamy się z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby naszego lokalnego środowiska, wspierając je w różnoraki sposób. W tym celu w 2019 roku powołaliśmy do życia Fundację Magnezyty, która aktywnie angażuje się w różnego rodzaju wydarzenia i inicjatywy służące dobru społeczności. To dla nas ważne kwestie, służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu naszego pięknego regionu, z którym jesteśmy związani z racji lokalizacji naszej działalności – dodaje Józef Siwiec, Prezes Zarządu.

ZMR S.A. ściśle współpracują z uczelniami wyższymi oraz ze szkołami ponadpodstawowymi, wpierając je na różnych polach. Z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie spółka współpracuje praktycznie od początku swojego istnienia, tj. od lat 70. minionego wieku. Absolwenci AGH stale poszerzają grono kadry specjalizującej się w zakresie ceramiki ogniotrwałej. Aktualnie w ropczyckiej firmie pracuje ponad 50-ciu absolwentów tej uczelni. Studenci odbywają praktyki programowe, realizują prace dyplomowe i staże zawodowe. Spółka współpracuje z AGH również na płaszczyźnie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem.

Najważniejsze nagrody, jakie firma otrzymała w ciągu ostatnich 3 lat to Ambasador Polskiej Gospodarki, Firma Podkarpacia 20-lecia XXI wieku, Lider Województwa Podkarpackiego, Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego, Podkarpacka Nagroda Gospodarcza, Tytuł Firmy Dobrze Widzianej 2020, Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu, Wybitny Eksporter Roku 2019, Diamentowy Inżynier dla Prezesa Zarządu ZMR S.A. – mgr inż. Józefa Siwca.