BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o.

BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o.

W lipcu 2021r. minęło 30 lat działalności firmy BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. Jesteśmy dumni z tego okresu.

Dzięki konsekwentnemu wdrażaniu polityki partnerstwa, uczciwości i wiarygodności biznesowej oraz dbałości o stabilność finansową firmy udało się przekonać środowisko branżowe, nie tylko Podkarpacia, że BESTA to partner godny zaufania.

Zabieganie o współpracę z BESTĄ partnerów i inwestorów zagranicznych świadczy o wysokiej kulturze technicznej i organizacyjnej BESTY. Daje to satysfakcję i motywuje do dalszego działania.

Niewątpliwy sukces BESTY to zasługa jej pracowników – odpowiedzialnych, zaangażowanych i fachowych.

Jestem przekonany, że następne lata działalności BESTY będą kontynuacją jej stylu działania i stabilności biznesowej.

 

Szanowni Państwo
30 lat działalności spółki – to niewątpliwie piękny jubileusz.

Czy w 1991 roku pomysłodawcy powołania firmy BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. przewidywali, że będą mogli cieszyć się z jej jubileuszu za 30 lat? Pewnie tak.
Ale ile należało mieć odwagi i wiary w sukces podejmując taką decyzję w okresie niepewności, w początkach transformacji ustrojowej.
Dzisiaj można z satysfakcją stwierdzić, że wniesiony przez udziałowców niemały przecież kapitał zakładowy w kwocie 11 mnl zł nie został zmarnowany, a wręcz przeciwnie pomnożony.
To sukces BESTY.
Na ten sukces pracowały rzesze pracowników począwszy od kadry robotniczej, poprzez kadrę inżynieryjno – techniczną, administracyjną i zarządzającą.
Osobiście jestem niezmiernie zadowolony, że poza nielicznymi przypadkami, pracownicy ci wykazywali się odpowiedzialnością, fachowością i kulturą techniczną.
Dzisiaj w Beście pracuje około 560 pracowników. Drugie tyle to podwykonawcy różnych branż – partnerzy BESTY, wyselekcjonowani z najlepszych firm, godni zaufania, odpowiedzialni, w większości współpracujący z BESTĄ od kilkunastu już lat.
Gdyby ktoś zapytał mnie, w czym tkwi sukces BESTY, bez wahania odpowiem – właśnie w jej pracownikach i partnerach – inwestorach i podwykonawcach, ale także co chcę szczególnie podkreślić
w jej odpowiedzialności i uczciwości biznesowej.
Myślę, że słowa uznania i podziękowania za lata współpracy i wspólnego budowania nie oddają wdzięczności jaką żywię wobec wszystkich tych, którzy poświęcili BEŚCIE swój czas, dokładając swoją cegiełkę do jej rozwoju.
Wspólnie wybudowaliśmy kilkaset obiektów, z których możemy być dumni, które są dowodem na słuszność i celowość utworzenia firmy BESTA.
Dziękuję wszystkim, a szczególne podziękowania kieruję w stronę udziałowców, zwłaszcza głównego Udziałowca – firmy POLSERVICE, za dyskretne wspieranie BESTY w różnych obszarach jej działalności.
Dziękuję Radzie Nadzorczej, za fachowość, za atmosferę na posiedzeniach Rady, za głos doradczy.
Jestem przekonany, że następne lata będą kontynuacją sukcesów BESTY do czego zobowiązuje nas jej nazwa.
Z wyrazami podziękowań,
szacunku i uznania

Edward Gala – Prezes Zarządu