BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o.

BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Ubiegły 2022 rok był czasem wielu zawirowań w gospodarce światowej jak również w sektorze budowlanym. Pandemia, wojna i kryzys energetyczny zweryfikowały działalność wielu firm.

Mamy to szczęście, że BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane jako firma o ugruntowanej pozycji na rynku polskim jak i europejskim nie odczuła trudnej sytuacji gospodarczej.

Dzięki konsekwentnemu wdrażaniu polityki partnerstwa, uczciwości i wiarygodności biznesowej oraz dbałości o stabilność finansową BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane udało się zrealizować wiele inwestycji budowlanych w Polsce, Niemczech, Holandii, Czechach i Słowacji z dbałością o satysfakcję klientów i komfort użytkowników.

Jestem dumny, że BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane ma opinię firmy rzetelnej, wzorcowo zorganizowanej, sprawnie zarządzanej oraz fachowo wykonującej powierzone zadania o wysokim standardzie z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Świadczy o tym wiele prestiżowych nagród i wyróżnień w konkursach branżowych, które otrzymaliśmy.

W ogólnopolskim konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, BESTA otrzymała tytuł „Budowa Roku 2021” – nagroda I stopnia zdobyta za rozbudowę i przebudowę zespołu budynków młyna z przeznaczeniem na budynek usługowy w Nysie przy ul. Mostowej 1.

Podczas gali finałowej konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2021”organizowanej corocznie przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów miałem zaszczyt otrzymać honorową odznakę Ministra Rozwoju i Technologii za zasługi w budownictwie, a także złotą odznakę przyznawaną przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W XXI edycji Konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2022 w kategorii „Firma Dziesięciolecia” również BESTA otrzymała statuetkę.

Wszystkie sukcesy osiągnęliśmy dzięki profesjonalizmowi, pasji tworzenia, wysokiej efektywności działania wszystkich pracowników, a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.

Gdyby ktoś zapytał mnie, w czym tkwi sukces BESTY, bez wahania odpowiem – to lojalni ludzie oraz proces, który wymaga ciągłego analizowania i ulepszania działań.

Jako Firma budowlana stawiamy na młodych, dlatego stale współpracujemy z uczelniami wyższymi i szkołami o profilach budowlanych oferując staże, praktyki oraz szkolenia zawodowe.

W BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane wiemy jak ważna jest edukacja przyszłego pokolenia budowlańców i w tym roku kontynuujemy duży projekt Szkoleń Zawodowych wpierający edukację zawodową dla uczniów szkół budowlanych z województwa Podkarpackiego.
Dziękuję Wam Drodzy pracownicy, udziałowcy, podwykonawcy i dostawcy za wspólne 31 lat owocnej współpracy! Razem wybudowaliśmy kilkaset obiektów, z których możemy być dumni. Dziękuję również Radzie Nadzorczej, za fachowość, za atmosferę na posiedzeniach Rady, za głos doradczy.
Jestem przekonany, że następne lata działalności BESTY będą kontynuacją jej stylu działania i stabilności biznesowej.

Z wyrazami podziękowań, szacunku i uznania
Edward Gala – Prezes Zarządu